Generalforsamling i RVAF 17-11-2022

 

Dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

Dirch Glad blev forslået og valgt.

.

2.Formandens beretning

Formanden Peter Moltke gav en beretning, som var kort. Men blev godkendt af forsamlingen,

 

3. Aflæggelse af regnskab/fremlæggelse af budget

Kasser Tommy Sundby fortalte om regnskabet , og hvordan det så ud PT.

Og som sagt er der et mindre underskud

På buget siden, kunne han fortælle der var en stigning på vej på alle TV pakker.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen

 

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde nogle foreslag til foreningens vedtægter.

Det drejer sig om § 3 §4 §7.

Formand Peter rede gjorte for problemet. Og fortalte hvilke ændringer der skulle ændres.

Dette kunne vedtages under generalforsamlingen. Men man tog det efterfølende på den ekstra ordinære generalforsamling .

 

5. Karsten dueholm.

Karsten fortalte lidt om det der rør sig på TV og internettet. Der sker forskelige ting.

Bla. a. priser på internettet . Men alt i alt ret interessant udvikling at høre om.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På Valg i bestyrelsen er Jesper Danum og Tommy Sundby

Begge to blev genvalgt

På Valg i bestyrelsen som suppleant Jesper Thomsen og John Thomsen

Begge to blev genvalgt

 

7. Valg af revisor/supleant

På Valg i bestyrelsen som revisor/suppleant

Dirch Glad og Flemming Pade

Begge to blev genvalgt

 

8. Eventuelt

Diregent Dirch takkede for god ro og orden.

 

 

Ekstraordinærgenralforsamling

Forsamlingen gav bestyrelse lov til at ændre i vedtægterne.

Som man havde orienter om tilligere . Under indkomne foreslag

Det betyder at der ændres i

§ 3 §4 §7.